Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn giới thiệu bài thuốc chữa bế kinh

Bế kinh Hỏi: Kính gửi Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn. Qua internet cháu được biết đến Phòng khám. Năm nay cháu 24 tuổi, cháu lập gia đình được 6 tháng. Trước khi lấy chồng kinh nguyệt của cháu rất đều, tuy nhiên sau khi lập gia đình thì kinh nguyệt của cháu lại bị thay đổi, có khi mấy tháng mới có kinh một lần....