Đau đầu hành kinh nên điều trị như nào?

Đau đầu hành kinh Hỏi. Nguyễn Thị Hiền xin chào lương Y Nguyễn Hữu Toàn.trước hết cháu xin thay mặt bố cháu vì bác đã chữa đỡ bệnh cho bố cháu đươc 80% rồi.bố cháu ở Thanh Hóa bố cháu bị THOÁT VỊ BẸN THƯỜNG.cháu xin địa chỉ và mong được bác giúp.năm nay cháu 30 tuổi.có con 3 tuổi, hiện tại cháu rất hay...