Vô sinh do rối loạn kinh nguyệt

Vô sinh do kinh nguyệt rối loạn
Vô sinh do kinh nguyệt rối loạn Rối loạn kinh nguyệt là một trong những  dấu hiệu bệnh vô sinh. I. Đại cương Rối loạn kinh nguyệt là một từ chung để chỉ những bất thường của kinh nguyệt về chu kỳ kinh, thời gian có kinh, lượng máu ra trong mỗi kỳ kinh và các triệu chứng kèm theo hiện tượng kinh nguyệt. Rối...