Những bất thường khi hành kinh – dấu hiệu của vô sinh

Kinh nguyệt bất thường- dấu hiệu vô sinh
Kinh nguyệt bất thường- dấu hiệu vô sinh I. Đại cương: Triệu chứng khi hành kinh bị thổ huyết, huyết ra đằng mũi có qui luật thời gian sẽ là một dấu hiệu sinh lý bình thường trong giai đoạn hành kinh giống như các triệu chứng khác như: đau bụng, đau đầu, đau lưng, khó chịu… nếu nó không phải là dấu hiệu của...