Chữa khỏi bệnh tiểu đường

Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO) Trên thế giới trung bình cứ 10 giây có 1 người chết vì tiểu đường, 1 phút có 6 người chết vì tiểu đường. Số bệnh nhân chết vì căn bệnh này tương đương với số người tử vong do HIV/AIDS. Hiện có khoảng 180 triệu người phải chung sống với căn bệnh này. Còn ở...