Bệnh trĩ và nguyên nhân gây bệnh trĩ theo đông y

Nguyên nhân gây bệnh trĩ Bệnh trĩ là một bệnh có tên trong sách y học hiện đại cũng như y học cổ truyền từ rất sớm. Theo y học cổ truyền bệnh trĩ có nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có 2 nguyên nhân chính là nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong. Theo Đông y nguyên nhân bên ngoài gây bệnh trĩ chính là yếu...