VIÊM PHẾ QUẢN – HEN PHẾ QUẢN – GIÃN PHẾ QUẢN

VIÊM PHẾ QUẢN – HEN PHẾ QUẢN – GIÃN PHẾ QUẢN
A- ĐỊNH NGHĨA Tổn thương viêm cấp hoặc mạn tính của phế quản hay xảy ra nhất ở phế quản lớn và trung bình, nhiều khi cả ở trong khí quản. Nếu tình trạng viêm đó đến nhanh và sớm kết thúc  sau vài ngày,  thì gọi là viêm cấp, nếu kéo dài nhiều năm gọi là viêm mạn tính. B- VIÊM PHẾ  QUẢN CẤP. VIÊM PHẾ QUẢN...