Bóng cá món ăn vị thuốc chữa bệnh

Bóng cá bài thuốc chữa bệnh Bóng cá còn gọi bong bóng cá, ngư biêu, ngư giao,… Bóng cá của các loài cá lớn như cá chiên, cá tầm, cá lạc, cá đường, cá vàng lớn vùng biển, cá tra, cá ba sa vùng cá nước ngọt… là thực phẩm cao cấp về dinh dưỡng và được dùng làm thuốc. Bóng cá chứa protid dạng keo (gelatin),...