Thăng trĩ hoàn đặc trị bệnh trĩ, sa búi trĩ

Thăng trĩ hoàn phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn
Thăng trĩ hoàn phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn Bệnh trĩ là một bệnh khá phổ biến trong xã hội từ xưa tới nay. Để nói về mức độ phổ biến của căn bệnh này cổ nhân đã có câu: Thập nhân cửu trĩ -nghĩa là cứ 10 người thì có tời 9 người mắc trĩ. Dựa và dấu hiệu của bệnh mà trĩ được chia làm hai loại...