Khỏi hẳn biến chứng hậu zona thần kinh

Zona thần kinh Zona thần kinh là một loại bệnh cấp của hệ thần kinh trung ương, do virus nhiễm vào hạch của các rễ sau gây đau dây thần kinh rồi phát ban, nổi nốt phỏng nước cấp tính, có đặc điểm là những thủy bào tụ thành đai mọc theo đường dây thần kinh một bên người, kèm theo triệu chứng đau như lửa châm...