Vượt lên hoàn cảnh chiến thắng bệnh u não

Chữa bệnh u não Vượt lên hoàn cảnh để chiến thắng bệnh tật – Cần lắm một tấm lòng nhân ái Đó là câu chuyện của em Ma Thị Lâm, sinh năm 2004, địa chỉ: Thôn Thái Hà, Xã Ngọc Đường, TP Hà Giang. Em Lâm sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Giang, mẹ em mắc bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê. Còn bố em lấy vợ hai,...