Vitamin D ngăn ngừa tắc động mạch ở tiểu đường tuyp 2

Tiểu đường
Tiểu đường Những người bị bệnh tiểu đường thường phát triển các động mạch bị tắc gây bệnh tim là kết quả nghiên cứu mới tại Đại học Y khoaWashingtonởSt Louischo thấy rằng nồng độ vitamin D thấp chính là nguyên nhân gây hiện tượng này. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Biological Chemistry, các...